Lavinventering i Mjällådalen 13-14 juli gav många fina artfynd

Under två varma julidagar inventerade vi lavar i Mjällådalen för att komplettera kunskapen om områdets flora. Den vackra dalgången med sina intressanta landformer var spännande att undersöka närmare.

Enligt vår mening är området skyddsvärt och väl kvalificerat för skydd som naturreservat. Områdets kända flora och fauna visar på höga naturvärden, och vattendragets morfologi samt de glacifluviala och särpräglade landformerna torde vara ovanliga. De borde vara av stort geomorfologiskt och pedagogiskt värde även i ett nationellt perspektiv. Vi kommer senare i år sammanställa våra observationer, (artbestämning av en del insamlat material kvarstår) men redan nu kan vi nämna en del arter som inte noterades vid Forskningsresan i Mjällådalen 2009, varav flera är rödlistade (anges med ”R” nedan).

Lavar: mörk rödprick Arthonia incarnata (på basen av två grova granar intill en bäck; R), nordlig nållav Chaenotheca laevigata (på barken på granhögstubbe; R), vitgrynig nållav Chaenotheca subroscida (på barken av gran),liten spiklav Calicium parvum (på tallbark), solfjäderlav Cheiromycina flabelliformis (en mycket liten lav på barken av en sälg; R), rödfläckig bägarlav Cladonia norvegica (växte på några murknande lågor), dvärgbägarlav Cladonia parasitica (på en murken tallåga; R), blanklav Eopyrenula leucoplaca (en skorplav som växte på barken av en asp), rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea (en nållav som växte på bark på granar; R), Usnea glabrescens (en ovanlig skägglav som oftast hittas i naturskog; växte på en torr grankvist).

Mossor: rutlungmossa Conocephalum conicum s.lat. I(växte på sten i ett källdråg), trind spretmossa Herzogiella striatella (växte på en fuktig, skuggad klippvägg), kantvitmossa Sphagnum quinquefarium (växte på marken), brokvitmossa Sphagnum russowii (växte på marken).

Svampar: borsttagging Gloiodon strigosus (en taggsvamp som växte på en hängande sälglåga; R), en parasitisk svamp: Plectocarpon lichenum (växte på lunglav på aspar; troligen ny art för Medelpad; R), tre arter kvistspikar: Phaeocalicium populneum, P. praecedens, P. flabelliforme (mycket små svampar; de två förstnämnda växer på aspkvistar och den tredje på björkkvistar).

Text: Michael Andersson, Toni Berglund & Martin Westberg

Det här inlägget postades i Inventering och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.