Inventeringar 2014–2015

  • Tajgaklotspindel, Canalidion moontanum, ad hona. Foto Åke Hedman

    Tajgaklotspindel, Canalidion moontanum, ad hona.
    Foto Åke Hedman

    Spindelexperten Åke Hedman besökte Mjällådalen augusti och oktober 2014 samt juni 2015 och noterade cirka 50 arter, varav en rödlistad, Tajgaklotspindel, Canalidion moontanum – se bild intill.

  • Timrås kommunekolog Stefan Grundström inventerade  Strandsandjägare, Cicindela maritima, åt Länsstyrelsen – se bild intill.
  • Artlista Ryggradslösa djur 2014-2015
Strandsandjägaren, Cicindela maritima. Foto Niklas Johansson

Strandsandjägaren, Cicindela maritima.
Foto Niklas Johansson

Mykologiveckan 2014
Men den stora händelsen var Mykologiveckan i Timrå 2014. Det var en idé som kom upp när Monica Svensson, svampkonsulent från Bollnäs och Elisabeth Nilsson, Timrå Naturskyddsförening tillsammans inventerade svamp. För att få en riktig proffsig genomgång av området skulle man kunna förlägga den årliga svampveckan i Timrå. En ansökan skickades in redan i augusti 2011 som beviljades.

En omfattande utflyktsguide med intressant läsning och kartor till 77 fina naturområden i Medelpad och Ångermanland togs fram av Jan-Olof Tedebrand. Stort fokus på Mjällådalen, se sid 17-37 i utflyktsguide Mykologiveckan Timrå 2014 (pdf).

90 deltagare från 7 länder – 1142 arter
Veckan genomfördes 8–14 september med 90 deltagare från 7 länder som besökte 68 lokaler. Totalt noterades 1142 arter vilket är dubbelt så många som brukar hittas under en mykologivecka!

Man fann 15 nya arter för Sverige, varav 3 i Mjällådalen, den i  Höglandsbodarna var evenutellt en ny art för vetenskapen, en mörkviolett skålsvamp!  40 nya arter för Norrland, varav 6 i Mjällådalen noterades.

Varje dag var det en grupp med i genomsnitt 15 deltagare som besökte en lokal i Mjällådalen. Överlägset flest antal arter fann man på en lokal i den oskyddade Mjällådalen, övriga lokaler där ligger också högt upp på listan.

Rolf Lidberg var för många en stor läromästare och inspiratör. Naturen var en stor del av hans liv. Genom sina teckningar och dagböcker dokumenterade han systematiskt utflykterna i naturen. Rolf ivrade för att dela med sig av sina kunskaper och bland mycket annat tog han fram ett pedagogiskt material som inleder rapporten.

Rolf Lidberg var för många en stor läromästare och inspiratör. Naturen var en stor del av hans liv. Genom sina teckningar och dagböcker dokumenterade han systematiskt utflykterna i naturen. Rolf ivrade för att dela med sig av sina kunskaper och bland mycket annat tog han fram ett pedagogiskt material som inleder rapporten.

Antal arter
217 Mjällådalen, Tuna fäbodstig mitt
201 Mjällådalen, Flottarstigen
186 Häggberget  Naturreservat
172 Mjällådalen, Tuna fäbodstig norr
153 Indalsälvens delta Naturreservat
147 Mjällådalen, Höglandsbodarna
145 Stornäset Naturreservat
145 Tolvösand Natura 2000
141 Mjällådalen, Tuna fäbodstig syd

Totalt i Mjällådalen noterades 482 arter varav 34 rödlistade.

Rapport och utflyktsguide Mykologiveckan i Timrå 2017
Jan-Olof Tedebrand har skrivit en helt fenomenal rapport med många intressanta kommentarer till fynden men också läsvärda artiklar om allt som rör natur.