Bevarandeplaner och åtgärdsprogram

Gränsticka, Phellinus nigrolimitatus, på en grov granlåga i en brant nipa. Foto Hans Sundström.

Gränsticka, Phellinus nigrolimitatus, på en grov granlåga i en brant nipa. Foto Hans Sundström.

Bevarandeplaner

Åtgärdsprogram