Övriga aktiviteter

Utöver inventeringar,  opinionsbildning via guidade vandringar och reportage i media redovisas här ytterligare aktiviteter i syfte att få ett skydd av dalgången.

2022

2016

 • Tidningen Sveriges Natur, som utges av Naturskyddsföreningen, utlyser en tävling om Sveriges vackraste natur. Allmänheten uppmanas att skicka in förslag. Därefter utser en jury 10 kandidater som allmänheten sedan får rösta på. Mjällådalen blev en av dessa 10 och hamnade på femte plats. Vann gjorde Höga Kusten!
  Förslag tävl Sv vackraste natur 6 maj 2016 (pdf)
 • Länsmuseet Murberget arrangerade årets arkeologidag i Mjällådalen med arkeolog David Loeffler.
  Arkeologidagen 2016 (pdf)

2015

 • Projektet GPS i naturturism avslutas med att ge ut en karta. Projektet har pågått sedan år 2010 och lagt mycket fokus på Mjällådalen. Läs mer NL

2014

 • Dialog Mjällådalen arrangerade en temakväll, Mjällådalen förr och nu, med David Loeffler, Länsmuseet Härnösand, som föreläsare. Platsen var Rökkåtan i Mjällå där det bjöds på varmrökt lax och fika.
  Leader Timråbygd – Aktivitetsrapport 2014-05-28 (pdf)
 • Dialog Mjällådalen arrangerade en dag om Mjällådalens naturgeografi under ledning av naturgeograf Mikael Berglund. Den startade med föreläsning på Västanåfallets natur- och kulturcentrum och fortsatte därefter i fält.
 • Internationella svampveckan arrangerades i Timrå med stort fokus på Mjällådalen. Läs mer under Inventering 2014.
 • Länsstyrelsen planterade ut klådris norr om Västanå. De är ansvariga för Åtgärdsprogrammet för klådris.
 • Dialog Mjällådalen slutredovisas.
 • En turistsatsning från Timrå kommun innefattar Mjällådalen.

2013

 • Ett Leaderfinanseriat projekt, Dialog Mjällådalen startades. Projektet drevs av ideella föreningen Timråbygd i samverkan med Timrå Naturskyddsförening, Ljustorp socken ekonomisk förening, Timrå kommun och Mjällådalens byalag. Projektet skulle undersöka möjligheterna att bevara unika naturvärden, tillvarata markägares intressen och utveckla det rörlig friluftslivet och småskalig besöksnäring i Mjällådalen.
  Inbjudan dialog mjalladalen 2013-03-26 (pdf)
 • WWF – Världsnaturfonden utlyste tävlingen Svenska pärlor. Allmänheten uppmanades att föreslå sina speciella favoritplatser i naturen. Läs här om förslag Mjällådalen: WWfs expertjury valde sedan en vinnare för varje län. Det blev Mjällådalen som sågs som mest skyddsvärt i Västernorrland!
 • Arkeolog David Loeffler, Länsmuseet Murberget, tillbringade två dagar med att registrera alla okända fornlämningar som nu hittats i dalen.
 • Med hjälp av ett arbetslag från Skogsstyrelsen kunde alla tidigare uppmärkta stigar röjas.
 • En sträcka av Mjällån på 1,7 km restaurerades efter flottledsrensningen. Se Karta över restaurerad sträcka 2013 (pdf)
 • Dialog Mjällådalen arrangerade en kurs om sländor och andra småkryp i Mjällån.
 • En fjärde skrivelse till Länsstyrelsen skickades med information om att inventeringar fortfarande pågår samt en bilaga om riktad inventering av sötgräs.
  Skrivelse till Länsstyrelsen 2013-02-20 (pdf)
  Inventering Sötgräs – Elisabeth Nilsson Hans Sundström 2013-01 (pdf)
 • Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland skickade skrivelse till Länsstyrelsen med stöd till Timråkretsens begäran om skydd.
Svensk Botanisk Tidskrift, häfte nummer 3-4/2012.

Svensk Botanisk Tidskrift, häfte nummer 3-4/2012.

2012

2011

2010

 • Timrå kommun bjöd på julbord med cirka 20 personer representerande Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, SCA, Timrå kommun och Naturskyddsföreningen. Efter julbordet presenterade Sofia Lundell, Naturskyddsföreningen, slutrapporten från inventeringsprojektet 2010. Anders Delin, initiativtagare 1991 till den årligen återkommande Forskningsresan, föreläste om aspen i granskogen. Därefter diskussion och frågestund.
 • När slutrapporten från Forskningsresan var klar skickades den första skrivelsen till Länsstyrelsen med anhållan av ett skydd av dalgången. Kopior för kännedom skickades till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Timrå kommun och Härnösands kommun.
  Skrivelse till Länsstyrelsen 2010-03-22 (pdf)
 • Lennart Vessberg, Naturinformation, gjorde en utställning om Mjällådalens värden på Västanå Naturum. Den finns fortfarande kvar (2018).

2006

2005

1999

1998