Naturvärden

Johan Moberg inventerar sötgräs i Mjällådalen. Foto Stefan Grundström.

Johan Moberg inventerar sötgräs i Mjällådalen.
Foto Stefan Grundström.

Mjällåns dalgång har extremt höga naturvärden. Här finns exempelvis Nordens största förekomst av det sällsynta sötgräset, Cinna latifolia, en fantastisk levande geologi och mer än hundra hotade arter.

Läs mer på sidan Artlistor samt sidan Bevarandeplaner och åtgärdsprogram.