Artlistor

Elisabeth Nilsson spanar efter spännande lavar på en gammal stubbe. Foto Hans Sundström.

Elisabeth Nilsson spanar efter lavar.
Foto Hans Sundström.

Förklaringar till symboler i artlistorna:

RE, nationellt utdöd
CR, akut hotad
EN, starkt hotad
VU, sårbar
NT, nära hotad
DD, kunskapsbrist

2023: Totalt antal arter 3097, varav 191 rödlistade. Artlistor ej uppdaterade. 

Rödlistade arter (134) 2018-03-11 (pdf)
Signalarter (149) 2018-03-11 (pdf)

Kärlväxter (324) 2018-03-18 (pdf)
Mossor (97) 2017-10-17 (pdf)
Lavar (159) 2017-10-17  (pdf)
Svampar (641) 2018-03-18 (pdf)
Alger (6) 2017-10-17 (pdf)
Ryggradslösa djur (725) 2018-03-18 (pdf)
Fåglar (106) 2018-03-18 (pdf)
Grod- och kräldjur (3) 2017-10-17 (pdf)
Andra däggdjur (8) 2017-10-17 (pdf)
Fladdermöss (3) 2018-03-18 (pdf)
Fiskar (11) 2017-10-17 (pdf)

Källa: artportalen.se