Inventeringar 2022

Vedinsekter och andra skogliga naturvärden i Mjällådalens naturreservat

Inventering 2022 med förslag om utvidgning av reservatet.

Vedinsekter och andra skogliga naturvärden i Mjällådalens reservat (PDF)