Inventeringar 2009 – Forskningsresan

Forskningsresan. Foto Hans Sundström.

Forskningsresan. Foto Hans Sundström.

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker
Skogskämpen Anders Delin upptäckte att det fanns massor av värdefull natur och då speciellt skogar kvar att upptäcka i Sverige. Han startade därför en årligt återkommande inventeringsvecka som han kallade ”Forskningsresan i naturvårdens utmarker”, som genomfördes första gången år 1991.

 

Hur det började… (pdf)
Inbjudan till Forskningsresan (pdf)
Program for Forskningsresan 2009 (pdf)

Förläggningen av en Forskningsresa till Mjällådalen motiverades i första hand av att det fanns personer som var villiga att lägga ned arbete på organisationen av en resa i dessa trakter.

Hans Sundström och Sofia Lundell, ledde detta arbete tillsammans med arrangörerna i Naturskyddsföreningen i Timrå. Det var också ett område som inte hade besökts av Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker tidigare.

I Mjällådalen fanns också akut hotade delar, då SCA planerat att dra en väg in i området för att senare avverka, och som inte alls undersökts ur biologisk synvinkel.

Ett femtiotal personer deltog i Forskningsresan 2009. Hälften av deltagarna lämnade bidrag till artförteckningarna. Flera andra bidrog genom att fotografera, skriva reseskildringar och naturbeskrivningar, och kommentera och diskutera sina upplevelser. Inte minst viktiga var de jämförelser som många av deltagarna kunde göra mellan sina hemmaskogar söderut i landet och de skogar de såg i Mjällådalen.

Inventering i fem dagar
Här på sidan finns en sammanställning av fem dagars inventering i Mjällådalen i form av inventeringsrapporter, reseskildringar, naturbeskrivningar, artfynd och naturvärden i de besökta områdena.

Ett stort tack riktas till alla som har gjort det här arrangemanget möjligt genom ekonomiska bidrag och frivilligt arbete.

Inventeringsrapporter – Forskningsresan i Mjällådalen

Artlistor

Media