Inventeringar 2011–2013

Klotsporig murkla, Gyromitra spaerospora.

Klotsporig murkla, Gyromitra spaerospora.

2011 startade med ett mycket spektakulärt svampfynd, klotsporig murkla, Gyromitra spaerospora, som rönte stor uppmärksamhet i media i hela landet, både i press, radio och TV. Den extremt sällsynta svampen växte i 60 exemplar på en grov asplåga. Enligt Sven-Gunnar Ryman på Evolutionsmuseet i Uppsala kan det vara Europas rikaste växtplats. Elisabeth Nilsson ombads att skicka 15 exemplar till honom för vidare befordran till viktiga mykologiska herbarier i bland annat Köpenhamn, London, Paris, Wien, Prag, S:t Petersburg, Beltsville USA och Ottawa.

Inventering av insekter – Roger Petterson, forskare SLU Umeå, Per Olof Hedgren, forskare SLU Uppsala samt Håkan Ljungberg, Artdatabanken, besökte området vid olika tillfällen under 2011 och inventerade insekter.

Elisabeth Nilsson som fann murklorna på den grova asplågan.

Elisabeth Nilsson som fann murklorna på den grova asplågan.

Ett inventeringsprojekt startades 2011 finansierat av Naturskyddsföreningen – Riks och Alvins fond med Sofia Lundell som ansvarig.

En grupp svampkonsulenter besökte området september 2011.

Timrå kommun inventerade rödlistade växter 2011.

På uppdrag av Länsstyrelsen inventerade Sven Hellqvist, Umeå universitet insekter under 2012.

Inbjudningar

Rapporter

Film

Läs mer om fynden i Mjällådalen 2011 på sidan Media.