Kulturmiljö

Timmerlada. Foto Hans Sundström.

Timmerlada. Foto Hans Sundström.

Kultur och kultur-historiska lämningar längs Mjällån grundas i huvudsak på fyra epoker. Den första hör samman med Ljustorpsböndernas anläggande av fäbodar i området. Den andra är svedjefinnarnas invandring. Epok nummer tre är järnbruksepoken medan den fjärde handlar om flottning till sågverk och den tidiga cellulosaindustrin.

Vid sidan av dessa stora verksamheter har även gruvdrift bedrivits vid gränsen mellan Medelpad och Ångermanland. Viksjö bildades som centralort av de finska invandrare som brukade jord och skog i de vidsträckta områdena mellan kusten och Graninge. Många finskklingande namn finns kvar gällande platser och områden.

Västanå bruk finns delvis kvar som ett minne av den tid då malmen fraktades hit för att kunna nyttja kol från skogen och drivenergi från vattendragen här.

Kartor

Rapporter och länkar