Geologi

Mjällåns dalgång – trolska raviner och hisnande nipor. Foto Hans Sundström.

Mjällåns dalgång – trolska raviner och hisnande nipor. Foto Hans Sundström.

I Mjällådalens botten meandrar Mjällån. Namnet Mjällån, kan härledas till dalgångens finkorniga och lätteroderade jordmån ”mjäla”.  Genom årtusendena har Mjällån skulpterat fram de geologiska formationer som präglar Mjällådalen i dag; med branta nipor, djupa raviner, knivskarpa åsryggar och platåer i olika höjdnivåer.

Här kan du läsa mer om Mjällådalens fascinerande geologi.