Fynd av grantaggsvamp

Grantaggsvamp, bankera violascens

Grantaggsvamp, bankera violascens

Under höstens inventeringar har ytterligare en ny art hittats som är både rödlistad och signalart, grantaggsvamp Bankera violascens.

Fyndet skapade förstås mycket glädje eftersom arten är ytterligare en bekräftelse på Mjällådalens höga naturvärden.

I boken Signalarter- Indikatorer på skyddsvärd skogsom är utgiven av Skogsstyrelsen, är grantaggsvamp utsedd till signalart för örtrik, kalkpåverkad granskog med höga naturvärden. Grantaggsvamp är en mykorrhizasvamp som lever i symbios med gran och är spridd i stort sett hela landet. Svampen är känslig för slutavverkning och är sällsynt förutom i kalktrakter. På grund av en vikande population är grantaggsvamp bedömd som nära hotad (NT) på svenska rödlistan.

Grantaggsvamp, bankera violascens

Grantaggsvamp, bankera violascens

Grantaggsvampens hatt och fot är violettgrå eller brunaktig. Taggarna, som löper ner en bit på foten, är vita. Ett annat kännetecken är att svampen har en svag doft av curry!

Läs mer
Artdatabanken, Rödlistan 2015

Text: Sofia Lundell

Publicerat i Fynd | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Fynd av bollvitmossa

Bollvitmossa Sphagnum wulfianum i grodperspektiv.

Bollvitmossa Sphagnum wulfianum i grodperspektiv.

Ett böljande hav av gröna bollar. Så ser en fläck bollvitmossa Sphagnum wulfianum ut i grodperspektiv.

Vi hittade denna mossa då vi var ute och skogsinventerade i Mjällådalen, och den gjorde oss särskilt glada eftersom den är en så kallad signalart. Signalarter är vårt främsta verktyg då vi bedömer naturvärdena i en skog. Flera fynd av olika signalarter indikerar att skogen är särskilt värdefull ut ett biologiskt perspektiv. Så här går det att läsa om bollvitmossan i boken Signalarter-Indikatorer på skyddsvärd skog:

”Bollvitmossa är en bra signalart inom hela sitt utbredningsområde. Vanligast är den i naturvårdsintressanta tallsumpskogar… Arten indikerar skogsmark med stabila hydrologiska förhållanden och sannolikt även lång skoglig kontinuitet.”

Bollvitmossa

Hur känner man då igen denna bollvitmossa?

För det första gör den skäl för sitt namn med sina klotformiga toppskott.

För det andra kan man alltid säkra sin artbestämning genom att studera stammen. BollvitmossaStammen skall vara alldeles svart och när man bryter den skall det höras ett litet knak!

Text: Sofia Lundell

 

Publicerat i Fynd | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Höga flöden ändrade vandring

Svamputlykt efter Tuna Fäbodstig. Foto: Anneli Engman

Svamputlykt efter Tuna Fäbodstig. Foto: Anneli Engman

Lördagen den 10 september 2012 kom 8 vandrare, 4 svampkonsulenter och 3 hundar för att besöka Mjällådalen.

Den ursprungliga planen att gå den nya leden till Västanå fick skrinläggas på grund av höga vattenflöden, bron över Svartbäcken var översvämmad.

Läs mer om vandringen på Höga flöden ändrade vandring

Publicerat i Vandringar | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Geologins dag 8 september – i Mjällåns dalgång!

DSC_3906Välkomna till en vandring bland trolska raviner, hisnande nipor och naturhistoria i Mjällåns storslagna dalgång.

Lördagen den 8 september kl 10.00- c:a kl 16. Geologerna Karin Grånäs och Johan Norrlin guidar.

Samling vid infarten till Jällviksbron c:a 8km söder om Västanå på väg 331. Vi vandrar c.a 5 km i kuperad terräng längs Tuna fäbodstig. Ta med matsäck, stövlar/kängor samt kläder efter väder. För frågor, ring Karin Grånäs 018-179219.

Läs artikeln i Sundsvalls Tidning

Publicerat i Vandringar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Utflykt efter Flottarstigen

Vi tittar på en låga med kandelabersvamp.

Vi tittar på en låga med kandelabersvamp.

Lördagen den 18 augusti genomfördes en utflykt efter Flottarstigen i Mjälldalen. Det var 5 personer som vandrade stigslingan på 3 kilometer i fint sensommarväder.

Vi vandrade genom gamla åfåror, över nipor, förbi gamla flottarplatser och vi passerade en kallkälla. Dessutom fanns många intressanta växter att titta på efter stigen som t ex sötgräs och kandelabersvamp. En av deltagarna hade själv flottat som ung, så vi fick även ta del av intressant förstahandsinformation om vad det innebar att vara flottare. Förutom det deltog även två nyinflyttade holländare på utflykten som ville lära känna mer av Sverige. Vi avslutade med att stanna till och titta på den dramatiska nipan vid militärbaracken norr om Åsäng, efter 331:an.

För mer information se: http://www.upplevljustorp.se/dokument/18%20Flottarstigen.pdf

Text: Lena Liljemark och Elisabeth Nilsson
Foto: Lena Liljemark

Publicerat i Vandringar | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Missne, Calla palustris

Missne, Calla palustris

Missne, Calla palustris

Dagens inventering i Sandmon i Mjällådalen bjöd på en trevlig överraskning: blommande missne Calla palustris i hundratal!

Missne är en sagolikt vacker växt som växer i skogskärr. Från spetsen av en grov rotstam utgår stora, blanka, hjärtlika blad och robusta blomstjälkar.

De oansenliga blommorna sitter i en tjock kolv och nedanför kolven fäster det stora vita hölsterbladet som ger blomman dess skönhet.

 

Missne, Calla palustris

Missne, Calla palustris

Efter blomningen bildas små röda frukter, fyllda med klibbiga frön som lätt fastnar på förbipasserande djur och människor.

Text: Sofia Lundell

Publicerat i Inventering | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Vandring i Mjällådalen efter Västanåleden

P1000686Vi var 12 vandrare som hängde på Elisabeth längs Västanåleden.

Genom både gammelskog och delvis nyplanterade raka led av granar. Längs nipor och krång. Vi klättrade ömsom i branter och ömsom gick vi längs plana skogsbilvägar. Lavklädda aspar i jätteformat, lågor  täckta av mossa och tickor av olika slag beskådades.

Naturligtvis blev också tid för fika när vi kunde hitta en plats där det blåste lite som höll myggen borta.  Borta höll sig också regnet som man hotat med skulle komma. Sammanfattningsvis en alldeles perfekt tur en lördag i juni!

Text: Stig Carlsson

Publicerat i Vandringar | Etiketter , | Lämna en kommentar

Rösta på Mjällådalen som geologiskt arv 2012!

sgu.se: Mjällåns dalgång – trolska raviner och hisnande nipor

”Dramatisk natur i stilla dalgång. Vid Mjällån kan du se en del av Sveriges kvartärgeologiska utveckling – en utveckling som fortfarande pågår.”

Sverige utser Geologiskt arv 2012 – du röstar!
”Ett dramatiskt meteoritnedslag, en hisnande dalgång eller en mytomspunnen sjö. I sommar utser Sverige årets mest spännande och värdefulla naturformation. Var med och rösta – du också!”

Läs mer om Geologiskt arv här
Rösta på Mjällåns dalgång här

Mjällån

Publicerat i Rösta på | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Fynd av fyrflikig jordstjärna

Fyrflikig-jordstjärnaI Mjällådalens Hammarbacken har fynd av fyrflikig jordstjärna gjorts för andra året i rad.

Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum är en sällsam skapelse. Som ung liknar den en lök som ligger under jorden. På hösten spricker löken upp i flera flikar som böjs tillbaka ända tills hela svampen ”står på tå”. Denna uppsprickning gör att svampen skjuts upp ur jorden och att en rökboll blottas. Rökbollen som är full med sporer hamnar då i en högrest position som underlättar sporspridningen.

Fyrflikig jordstjärna växer i gammal barrskog, gärna i barrmattor och på mossiga stenblock. Arten är klassad som nära hotad (NT) på Svenska rödlistan och är en signalart enligt Skogsstyrelsen. I boken Signalarter- Indikatorer på skyddsvärd skog kan man läsa att jordstjärnan visar på höga naturvärden och en miljö som hyser andra rödlistade och ovanliga arter.

Läs gärna mer om fyrflikig jordstjärna i Artdatabanken.

Text: Sofia Lundell, inventerare i Mjällådalen

Publicerat i Fynd | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Skydda den unika naturen i Mjällådalen

Mjällådalen, stigSkydda den unika naturen i Mjällådalen

Öppet brev till Sveriges medborgare

Många vackra ställen finns i vårt land men ett av de vackraste torde vara Mjällådalen i Västernorrland. Har du någonsin varit där, långt från storstadens buller och stress? Har du lyssnat till Mjällåns porlande då den slingrar sig fram emellan höga, branta nipor? Har du gått på en stig som följer en smal getryggsås, eller ringlar sig fram bland träden längs ett stup ned emot Mjällån? Upplevt den vackra rogivande skogen eller den kittlande vildmarken? Luktat på det kaneldoftande sötgräset eller upplevt skönheten i den häpnadsväckande kandelabersvampen?

DSC_8107Mjällådalen är ett sammanhängande skogsområde fullt med allt detta och mycket till. Området sträcker sig från Mjällåns södra delar i Timrå kommun nästan ända upp till Viksjö i norr i Härnösands kommun, Västernorrland.

Bara att vandra längs stigarna i detta område är ett äventyr. Naturintresserade har här ett paradis, men även de som inte vet hur man skiljer på sötgräs och glesgröe eller var man finner koralltaggsvampen eller lunglaven kan njuta av denna plats. Mjällådalen har något för alla.

Just därför borde Mjällådalen få det skydd den rättmätigt behöver. I dalen finns unika strandformationer som hotas av skogsbruket. Men inte nog med det. I hela landet pågår en skövling av våra skogar där skog kalhuggs och ersätts med träd; plantager med bara plats för ett trädslag som enbart finns där för att uppfylla produktionssyften. 2000 arter hotas av utrotning till följd av skogsbruket, men en del av dessa fantastiska arter har sin fristad i Mjällådalens blandskogar. Vem som helst kan promenera där och hitta dem.

Jag tänker utmana dig som läser detta. Ja, utmana! Om du någon gång har vägarna förbi Västernorrland, besök Mjällådalen och promenera lite där. Eller varför inte besöka en skog i din närhet? Känner du till någon orörd skog? Berätta sedan om din upplevelse för någon, här eller bara för bekanta. Fundera sedan på hur det kändes att vandra i dessa marker. Jag blir uppenbart förvånad om besöket lämnat dig oberörd!

Fundera sedan vidare – borde inte Mjällådalen skyddas? Borde inte alla Sveriges skogar skyddas? Är det inte dags att stoppa skogsskövlingen?

Text: Johan Moberg, Deltagare i Forskningsresan 2009 och 2011

Publicerat i Öppet brev | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar