Unika Mjällådalen blir naturreservat

Mjällåns dalgång – trolska raviner och hisnande nipor. Foto Hans Sundström.

Ulla Öhman, P4 Västernorrland, intervjuar Torbjörn Engberg, enhetschef för skyddad natur på Länsstyrelsen i Västernorrland.

Läs mer och lyssna på inslaget om Mjällådalen i P4 Västernorrland från den 12 juli 2017.

Märkvärdiga Mjällådalen blir naturreservat

Publicerat i Mjällådalen i media | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Sveriges vackraste natur

Höga kusten

Höga kusten

Tidningen Sveriges Natur lät sina läsare föreslå vackra naturupplevelser. Sveriges vackraste natur finns i Västernorrland.

Mjällådalen

Mjällådalen

Vinnaren Höga kusten gör sällskap med Mjällådalen som placerade sig på femte plats. Två storslagna platser med vandringsleder som bjuder på vackra och intressanta naturupplevelser.

 

Läs mer i artikeln Läsarnas val: Sveriges vackraste Natur

Publicerat i Mjällådalen i media | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Mjällåns dalgång kan bli en framtida nationalpark

Höst i Mjällådalen

Höst i Mjällådalen

Här finns Sveriges största förekomst av det sällsynta gräset sötgräs, en fantastisk levande geologi och 100-talet hotade arter. Mjällåns dalgång har extremt höga naturvärden och är ett fint utflyktsmål.

– Vårt förslag är att området avsätts till nationalpark, säger biologen Stefan Grundström i Härnösand.

Läs mer i artikeln från den 23 augusti 2016 på allehanda.se

Publicerat i Mjällådalen i media | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Bombmurklan på flera platser i Västernorrland

Den fridlysta bombmurklan har ett ovanligt utseende. Som en brun rund påse som är öppen upptill och fylld med en fast svart materia. Foto Annika Carlsson/Länsstyrelsen Västernorrland.

Den fridlysta bombmurklan, Sarcosoma globosum, har ett ovanligt utseende. Som en brun rund påse som är öppen upptill och fylld med en fast svart materia.
Foto Annika Carlsson/Länsstyrelsen Västernorrland.

Den sällsynta svampen, som är en av fem fridlysta svampar, har setts på flera platser i Västernorrland i år.

Bombmurkla, Sarcosoma globosum, är en hotad skålsvamp som främst växer i granskog.

Arten hotas av skogsbruksåtgärder som leder till att mosstäcket försvinner. Det är därför viktigt att skydda de lokaler där  arten påträffats. Bombmurklan är klassad som sårbar (VU).

Läs mer och lyssna till inslaget på svt.se/p4 från den 23 maj 2016
Sällsynta svampen bombmurkla på flera platser i Västernorrland

Publicerat i Fynd, Mjällådalen i media | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Fynd av grantaggsvamp

Grantaggsvamp, bankera violascens

Grantaggsvamp, bankera violascens

Under höstens inventeringar har ytterligare en ny art hittats som är både rödlistad och signalart, grantaggsvamp Bankera violascens.

Fyndet skapade förstås mycket glädje eftersom arten är ytterligare en bekräftelse på Mjällådalens höga naturvärden.

I boken Signalarter- Indikatorer på skyddsvärd skogsom är utgiven av Skogsstyrelsen, är grantaggsvamp utsedd till signalart för örtrik, kalkpåverkad granskog med höga naturvärden. Grantaggsvamp är en mykorrhizasvamp som lever i symbios med gran och är spridd i stort sett hela landet. Svampen är känslig för slutavverkning och är sällsynt förutom i kalktrakter. På grund av en vikande population är grantaggsvamp bedömd som nära hotad (NT) på svenska rödlistan.

Grantaggsvamp, bankera violascens

Grantaggsvamp, bankera violascens

Grantaggsvampens hatt och fot är violettgrå eller brunaktig. Taggarna, som löper ner en bit på foten, är vita. Ett annat kännetecken är att svampen har en svag doft av curry!

Läs mer
Artdatabanken, Rödlistan 2015

Text: Sofia Lundell

Publicerat i Fynd | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Fynd av bollvitmossa

Bollvitmossa Sphagnum wulfianum i grodperspektiv.

Bollvitmossa Sphagnum wulfianum i grodperspektiv.

Ett böljande hav av gröna bollar. Så ser en fläck bollvitmossa Sphagnum wulfianum ut i grodperspektiv.

Vi hittade denna mossa då vi var ute och skogsinventerade i Mjällådalen, och den gjorde oss särskilt glada eftersom den är en så kallad signalart. Signalarter är vårt främsta verktyg då vi bedömer naturvärdena i en skog. Flera fynd av olika signalarter indikerar att skogen är särskilt värdefull ut ett biologiskt perspektiv. Så här går det att läsa om bollvitmossan i boken Signalarter-Indikatorer på skyddsvärd skog:

”Bollvitmossa är en bra signalart inom hela sitt utbredningsområde. Vanligast är den i naturvårdsintressanta tallsumpskogar… Arten indikerar skogsmark med stabila hydrologiska förhållanden och sannolikt även lång skoglig kontinuitet.”

Bollvitmossa

Hur känner man då igen denna bollvitmossa?

För det första gör den skäl för sitt namn med sina klotformiga toppskott.

För det andra kan man alltid säkra sin artbestämning genom att studera stammen. BollvitmossaStammen skall vara alldeles svart och när man bryter den skall det höras ett litet knak!

Text: Sofia Lundell

 

Publicerat i Fynd | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Höga flöden ändrade vandring

Svamputlykt efter Tuna Fäbodstig. Foto: Anneli Engman

Svamputlykt efter Tuna Fäbodstig. Foto: Anneli Engman

Lördagen den 10 september 2012 kom 8 vandrare, 4 svampkonsulenter och 3 hundar för att besöka Mjällådalen.

Den ursprungliga planen att gå den nya leden till Västanå fick skrinläggas på grund av höga vattenflöden, bron över Svartbäcken var översvämmad.

Läs mer om vandringen på Höga flöden ändrade vandring

Publicerat i Vandringar | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Geologins dag 8 september – i Mjällåns dalgång!

DSC_3906Välkomna till en vandring bland trolska raviner, hisnande nipor och naturhistoria i Mjällåns storslagna dalgång.

Lördagen den 8 september kl 10.00- c:a kl 16. Geologerna Karin Grånäs och Johan Norrlin guidar.

Samling vid infarten till Jällviksbron c:a 8km söder om Västanå på väg 331. Vi vandrar c.a 5 km i kuperad terräng längs Tuna fäbodstig. Ta med matsäck, stövlar/kängor samt kläder efter väder. För frågor, ring Karin Grånäs 018-179219.

Läs artikeln i Sundsvalls Tidning

Publicerat i Vandringar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Utflykt efter Flottarstigen

Vi tittar på en låga med kandelabersvamp.

Vi tittar på en låga med kandelabersvamp.

Lördagen den 18 augusti genomfördes en utflykt efter Flottarstigen i Mjälldalen. Det var 5 personer som vandrade stigslingan på 3 kilometer i fint sensommarväder.

Vi vandrade genom gamla åfåror, över nipor, förbi gamla flottarplatser och vi passerade en kallkälla. Dessutom fanns många intressanta växter att titta på efter stigen som t ex sötgräs och kandelabersvamp. En av deltagarna hade själv flottat som ung, så vi fick även ta del av intressant förstahandsinformation om vad det innebar att vara flottare. Förutom det deltog även två nyinflyttade holländare på utflykten som ville lära känna mer av Sverige. Vi avslutade med att stanna till och titta på den dramatiska nipan vid militärbaracken norr om Åsäng, efter 331:an.

För mer information se: http://www.upplevljustorp.se/dokument/18%20Flottarstigen.pdf

Text: Lena Liljemark och Elisabeth Nilsson
Foto: Lena Liljemark

Publicerat i Vandringar | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Missne, Calla palustris

Missne, Calla palustris

Missne, Calla palustris

Dagens inventering i Sandmon i Mjällådalen bjöd på en trevlig överraskning: blommande missne Calla palustris i hundratal!

Missne är en sagolikt vacker växt som växer i skogskärr. Från spetsen av en grov rotstam utgår stora, blanka, hjärtlika blad och robusta blomstjälkar.

De oansenliga blommorna sitter i en tjock kolv och nedanför kolven fäster det stora vita hölsterbladet som ger blomman dess skönhet.

 

Missne, Calla palustris

Missne, Calla palustris

Efter blomningen bildas små röda frukter, fyllda med klibbiga frön som lätt fastnar på förbipasserande djur och människor.

Text: Sofia Lundell

Publicerat i Inventering | Etiketter , , , | Lämna en kommentar