Karta över Mjällådalens naturreservat

Karta över Mjällådalens naturreservat

Karta över Mjällådalens naturreservat (PDF)

Karta över Mjällådalens naturreservat. Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Invigning av naturreservatet planeras till den 8 oktober 2022.

Publicerat i Mjällådalen | Etiketter , | Lämna en kommentar

Remissvar till Länsstyrelsen beträffande det nya naturreservatet

Mjällåns dalgång – trolska raviner och hisnande nipor. Foto Hans Sundström.

Mjällåns dalgång. Foto Hans Sundström.

Remissvar Mjällådalens naturreservat DNR 511-8245-20126

Mjällådalens naturreservat
1998 byggde byalaget två broar över ån vilket gjorde skogen på västra sidan åtkomlig och gav mig möjlighet att leta upp och märka ut gamla kulturstigar samt ombesörja att de blev röjda. Detta gjordes av byalaget, ideella privatpersoner samt Skogsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt enligt följande önskemål:

Bredden ska vara så att man kan gå med två utsträckta armar, ca 1,5 meter, inte mer. Lågor som enkelt går att kliva över eller huka under ska lämnas. Det ska synas så lite som möjligt att det är röjt.

Detta har säkert bidragit till den omvittnade känslan av vildmark. Om man röjer bredare och tar bort alla lågor på marken blir det mer känslan av en tillrättalagd led i tätortsnära skog. Risken finns också att det blir trafik med fyrhjulingar mm.

I Länsstyrelsens förslag är Västanåleden tillåten för häst och cykel. Den norra delen upp till skogsbilvägen, se karta, kommer dock inte att skötas av Länsstyrelsen och hästar kommer inte att komma över bäckarna med slippriga stora stenar. Ett alternativt förslag efter telsamtal har kommit att begränsa hästar och cykel bara till skoterleden över PetterNorbergsbron och upp till skogsbilvägen. Hästar måste transporteras till parkeringen, två bilar med hästsläp kommer att blockera hela parkeringen. Det är tveksamt om man efter det besväret nöjer sig med att bara rida upp till skogsbilvägen, det blir såklart lockande att utforska andra stigar. Detsamma gäller ju såklart också cyklister.

Ur säkerhetssynpunkt vore det fullständigt oansvarigt att släppa in ryttare och cyklister i området. Att riskera att vandrare, ofta med hundar och barn på dessa smala stigar, skulle möta/bli upphunna av cyklister i full fart eller hästar går bara inte!

Dessutom är risken stor för markskador som inte går att återställa i den känsliga mjälamarken, speciellt i de branta skråstigarna. Det går inte att börja på prov heller, har cyklister och ryttare upptäckt området blir det svårt att stoppa dem.

Enligt allemansrätten är det tillåtet att cykla och rida i skogen men det kan man stoppa i naturreservat med särskilda föreskrifter.

Därför yrkar vi bestämt att det sätts upp skyltar vid alla infarter till området:

FÖR ALLAS SÄKERHET ÄR MOTORFORDON, HÄSTAR OCH CYKLAR INTE TILLÅTNA INOM RESERVATET, UNDANTAG SNÖSKOTER VINTERTID I MARKERAD LED. (det har förekommit buskörning på sandbankarna sommartid)

Kanske också ett tillägg:
GULDVASKNING ÄR FÖRBJUDET INOM RESERVATET eller I HELA DALGÅNGEN?
(jag har stött på guldvaskare med stora maskiner, inte en liten vaskpanna).

TIMRÅ NATURSKYDDSFÖRENING
Elisabeth Nilsson

Publicerat i Mjällådalen | Etiketter , | Lämna en kommentar

Mjällån – ett reservat i ständig förändring

Mjällån – ett reservat i ständig förändring, det är rubriken på artikeln om Mjällån i Rödbläran #1-2022. Artikeln i sin helhet kan du läsa genom att klicka på länken nedan.

 

Vill du läsa fler artiklar i media om Mjällådalen, så finns dom samlade på sidan Media.

Publicerat i Mjällådalen i media | Etiketter , | Lämna en kommentar

Arter i Mjällådalen

Elisabeth Nilsson spanar efter spännande lavar på en gammal stubbe. Foto Hans Sundström.

Elisabeth Nilsson spanar efter spännande lavar på en gammal stubbe. Foto Hans Sundström.

Antal arter i Mjällådalen som är rapporterade till och med idag, den 24 maj 2022, är:

Totalt 2 376, varav 160 arter är rödlistade.

Informationen finner du även på sidan Artlistor med de sammanställningar vi gjorde åren 2017-2018.

Artlistor

Publicerat i Mjällådalen | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Remiss med förslag till beslut och skötselplan

Nu har Länsstyrelsen gått ut med en remiss till sakägare med förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Mjällådalen.

Sista datum för berörda parter att svara på remissen är den 15 maj 2022. Därefter kan ett beslut fattas.

Invigningen av naturreservatet Mjällådalen planeras till den 8 oktober.

 

 

Publicerat i Mjällådalen | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Nytt stort stigsystem röjt!

Klicka på bilden för att se kartan i sin helhet.

Klicka på bilden för att se kartan i sin helhet (8,5 MB). Zooma sedan kartan.

Nu är alla stigar i Mjällådalen röjda! Man kan nu gå på båda sidor av ån från Jällviksbron till Västanåfallet, med undantag från en ravin på östra sidan vid gränsen till Härnösand.

Det är ett fantastiskt arbetslag från Skogsstyrelsens projekt, Naturnära jobb, som gjort röjningen. Arbetslaget kommer att finröja till våren när all småsly börjar synas.

Planering pågår för flera rastplatser, broar och byggnationer.

 

Publicerat i Mjällådalen, Vandringar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Film från Mjällådalen

Mjällån, augusti 2019. Foto: Tomas Ärlemo

Se Länsstyrelsens film med information om Mjällådalen på sidan Media/Film.

Publicerat i Film, Mjällådalen i media | Lämna en kommentar

Alla stigar i Mjällådalen röjda

Svamputlykt efter Tuna fäbodstig. Foto: Anneli Engman

Svamputlykt efter Tuna fäbodstig. Foto: Anneli Engman

Nu är alla stigar i Mjällådalen röjda. Kartan på Tuna fäbodstig är också kompletterad med en ny stig, Bergfotsstigen.

Du finner kartan och information om Tuna fäbodstig på upplevljustorp.se (PDF).

På sidan Vandringsstigar på denna webbplats finner du fler vandringstips.

Publicerat i Vandringar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Mjällådalen blir naturreservat

Mjällåns dalgång sträcker sig från Bastusjön i Ångermanland till Indalsälvens delta i Medelpad, en sträcka på ca 50 km. Efter sammanflödet med Ljustorpsån i Sanna heter ån Ljustorpsån. Foto Hans Sundström

Mjällåns dalgång sträcker sig från Bastusjön i Ångermanland till Indalsälvens delta i Medelpad, en sträcka på ca 50 km. 
Foto Hans Sundström

Redan nästa år planeras naturreservatet i Mjällådalen att vara färdigt.

Naturreservatet omfattar cirka 400 hektar nära Västanåfallet i Härnösands kommun. Oskar Norrgrann, naturhandläggare på Länsstyrelsen, berättar att det är ett unikt område.

”Det känns som att det är ett vildmarksområde fast man parkerat bilen sexhundra meter bort”, säger Oskar Norrgran.

Elisabeth Nilsson spanar efter spännande lavar på en gammal stubbe. Foto Hans Sundström.

Elisabeth Nilsson spanar efter spännande lavar på en gammal stubbe. Foto Hans Sundström.

Klicka på länken nedan för att lyssna på Ulla Öhmans intervju med Oskar Norrgrann i Sveriges Radio P4 Västernorrland, 1 juli 2021.

Mjällådalen blir naturreservat

Ett varaktigt skydd

En av många rödlistade arter i Mjällådalen, koralltaggsvamp (Hericium coralloides) Foto Hans Sundström

Mjällådalen är ett fantastiskt område väl värt ett besök och ett varaktigt skydd. Sedan 1998 har arbetet pågått att få området som naturreservat.

Dalgången är även klassad som riksintresse för naturvård och har under åren nominerats av SGU till titeln Geologiskt arv (2012), utsetts av WWF som det mest skyddsvärda området i Västernorrland (2013) och nominerades av Naturskyddsföreningen Riks som en av tio kandidater i tävlingen Sveriges vackraste natur 2016.

Mjällådalen kan erbjuda något för alla – vandrare, fiskare, äventyrare, geologer, botaniker, entomologer, ornitologer och helt vanliga naturnjutare.

Läs mer om Mjällådalen på sidan

Om Mjällådalen

Hur bildas ett naturreservat?

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats som du når via länken nedan.

Så bildas naturreservat

 

 

Publicerat i Mjällådalen, Mjällådalen i media, Mjällåns dalgång | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Nya stigar i Mjällådalen

Helt nya stigar i den norra delen av reservatet

Ny stig från Västanåfallet till reservatet och nya bron. Nya stigar på båda sidor som följer åkanten. På västra sidan av ån till platsen där nuvarande Västanåleden svänger upp mot skogsbilvägen. På östra sidan där Flottarstigen tar slut vid en djup ravin.

Länsstyrelsen kommer även att ta över skötsel av befintliga stigar utom Flottarstigen söder om Petter-Norbergsbron.

Det har kommit rapporter om att det är vindfällen överallt så röjningen lär ta tid.

Karta över Mjällådalen med stigar.

Karta över Mjällådalen med stigar. Klicka på kartan och zooma för större format.

 

Publicerat i Mjällådalen, Mjällåns dalgång, Uncategorized, Vandringar | Etiketter , , | Lämna en kommentar