Vedinsekter och andra skogliga naturvärden i Mjällådalens naturreservat

Inventering 2022 med förslag om utvidgning av reservatet.

Vedinsekter och andra skogliga naturvärden i Mjällådalens reservat (PDF) – Länsstyrelsen Västernorrland

Fler inventeringar i Mjällådalen finns under sidan Inventeringar

Publicerat i Inventering, Mjällådalen | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Häpnadsväckande artrikedom i Mjällådalen

Yrfän 1-2023. Insektslokalen: Mjällådalen

I nummer 1-2023 skriver tidningen Yrfän om Mjällådalen i ett tresidigt reportage. Bland annat uppmärksammas den häpnadsväckande mängden rödlistade arter och artrikedomen av svampar, skalbaggar, fjärilar, flugor och steklar. Idag totalt 3098 arter varav 191 rödlistade.

Klicka på bilden till höger för att ta del av artikeln. Fler artiklar om Mjällådalen finner du på sidan Media.

Sveriges entomologiska förening (SEF) som ger ut tidningen Yrfän är en riksorganisation för entomologiska föreningar i Sverige. SEF vill stimulera intresset för entomologi och ger också ut tidskriften Entomologisk tidskrift. Här hittar du föreningens webbplats: www.sef.nu

Publicerat i Mjällådalen, Mjällådalen i media | Lämna en kommentar

1998 och 1999 – under de här åren…

Ljustorpsbladet juli-augusti 1998, Nr 4

Ljustorpsbladet juli-augusti 1998, Nr 4

… invigde Mjällådalens Byalag Petter Norbergs bron Jällviksbroarna och stigen mellan Petter Norbergs bron och Gällviksbron.  Redan då började Elisabeth Nilsson, Naturskyddsföreningen i Timrå, känd som stigfinnaren, vandra  i dalen.

Elisabeth Nilsson har under åren arrangerat otaliga inventeringar, tävlingar, projekt, guidade vandringar samt svarat för skrivelser till Länsstyrelsen om områdets natur-, kultur-, geologiska och sociala värden som behöver skyddas – något som resulterar i att dalen nu utnämns till naturreservat.

Ljustorpsbladet juli-augusti 1999, Nr 4

Ljustorpsbladet juli-augusti 1999, Nr 4

Klicka på bilderna till höger för att ta del av det historiska innehållet.

Botanisera även bland det övriga materialet på webbplatsen – det är en omfattande dokumentation av dalen som nu blir naturreservat!

Invigningen går av stapeln den 8 oktober i Länsstyrelsen i Västernorrlands regi.

Publicerat i Mjällådalen | Lämna en kommentar

Karta över Mjällådalens naturreservat

Karta över Mjällådalens naturreservat

Karta över Mjällådalens naturreservat (PDF)

Karta över Mjällådalens naturreservat. Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Invigning av naturreservatet planeras till den 8 oktober 2022.

Publicerat i Mjällådalen | Etiketter , | Lämna en kommentar

Remissvar till Länsstyrelsen beträffande det nya naturreservatet

Mjällåns dalgång – trolska raviner och hisnande nipor. Foto Hans Sundström.

Mjällåns dalgång. Foto Hans Sundström.

Remissvar Mjällådalens naturreservat DNR 511-8245-20126

Mjällådalens naturreservat
1998 byggde byalaget två broar över ån vilket gjorde skogen på västra sidan åtkomlig och gav mig möjlighet att leta upp och märka ut gamla kulturstigar samt ombesörja att de blev röjda. Detta gjordes av byalaget, ideella privatpersoner samt Skogsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt enligt följande önskemål:

Bredden ska vara så att man kan gå med två utsträckta armar, ca 1,5 meter, inte mer. Lågor som enkelt går att kliva över eller huka under ska lämnas. Det ska synas så lite som möjligt att det är röjt.

Detta har säkert bidragit till den omvittnade känslan av vildmark. Om man röjer bredare och tar bort alla lågor på marken blir det mer känslan av en tillrättalagd led i tätortsnära skog. Risken finns också att det blir trafik med fyrhjulingar mm.

I Länsstyrelsens förslag är Västanåleden tillåten för häst och cykel. Den norra delen upp till skogsbilvägen, se karta, kommer dock inte att skötas av Länsstyrelsen och hästar kommer inte att komma över bäckarna med slippriga stora stenar. Ett alternativt förslag efter telsamtal har kommit att begränsa hästar och cykel bara till skoterleden över PetterNorbergsbron och upp till skogsbilvägen. Hästar måste transporteras till parkeringen, två bilar med hästsläp kommer att blockera hela parkeringen. Det är tveksamt om man efter det besväret nöjer sig med att bara rida upp till skogsbilvägen, det blir såklart lockande att utforska andra stigar. Detsamma gäller ju såklart också cyklister.

Ur säkerhetssynpunkt vore det fullständigt oansvarigt att släppa in ryttare och cyklister i området. Att riskera att vandrare, ofta med hundar och barn på dessa smala stigar, skulle möta/bli upphunna av cyklister i full fart eller hästar går bara inte!

Dessutom är risken stor för markskador som inte går att återställa i den känsliga mjälamarken, speciellt i de branta skråstigarna. Det går inte att börja på prov heller, har cyklister och ryttare upptäckt området blir det svårt att stoppa dem.

Enligt allemansrätten är det tillåtet att cykla och rida i skogen men det kan man stoppa i naturreservat med särskilda föreskrifter.

Därför yrkar vi bestämt att det sätts upp skyltar vid alla infarter till området:

FÖR ALLAS SÄKERHET ÄR MOTORFORDON, HÄSTAR OCH CYKLAR INTE TILLÅTNA INOM RESERVATET, UNDANTAG SNÖSKOTER VINTERTID I MARKERAD LED. (det har förekommit buskörning på sandbankarna sommartid)

Kanske också ett tillägg:
GULDVASKNING ÄR FÖRBJUDET INOM RESERVATET eller I HELA DALGÅNGEN?
(jag har stött på guldvaskare med stora maskiner, inte en liten vaskpanna).

TIMRÅ NATURSKYDDSFÖRENING
Elisabeth Nilsson

Publicerat i Mjällådalen | Etiketter , | Lämna en kommentar

Mjällån – ett reservat i ständig förändring

Mjällån – ett reservat i ständig förändring, det är rubriken på artikeln om Mjällån i Rödbläran #1-2022. Artikeln i sin helhet kan du läsa genom att klicka på länken nedan.

 

Vill du läsa fler artiklar i media om Mjällådalen, så finns dom samlade på sidan Media.

Publicerat i Mjällådalen i media | Etiketter , | Lämna en kommentar

Arter i Mjällådalen

Elisabeth Nilsson spanar efter spännande lavar på en gammal stubbe. Foto Hans Sundström.

Elisabeth Nilsson spanar efter spännande lavar på en gammal stubbe. Foto Hans Sundström.

Antal arter i Mjällådalen som är rapporterade till och med idag, den 24 maj 2022, är:

Totalt 2 376, varav 160 arter är rödlistade.

Informationen finner du även på sidan Artlistor med de sammanställningar vi gjorde åren 2017-2018.

Artlistor

Publicerat i Mjällådalen | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Remiss med förslag till beslut och skötselplan

Nu har Länsstyrelsen gått ut med en remiss till sakägare med förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Mjällådalen.

Sista datum för berörda parter att svara på remissen är den 15 maj 2022. Därefter kan ett beslut fattas.

Invigningen av naturreservatet Mjällådalen planeras till den 8 oktober.

 

 

Publicerat i Mjällådalen | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Nytt stort stigsystem röjt!

Klicka på bilden för att se kartan i sin helhet.

Klicka på bilden för att se kartan i sin helhet (8,5 MB). Zooma sedan kartan.

Nu är alla stigar i Mjällådalen röjda! Man kan nu gå på båda sidor av ån från Jällviksbron till Västanåfallet, med undantag från en ravin på östra sidan vid gränsen till Härnösand.

Det är ett fantastiskt arbetslag från Skogsstyrelsens projekt, Naturnära jobb, som gjort röjningen. Arbetslaget kommer att finröja till våren när all småsly börjar synas.

Planering pågår för flera rastplatser, broar och byggnationer.

 

Publicerat i Mjällådalen, Vandringar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Film från Mjällådalen

Mjällån, augusti 2019. Foto: Tomas Ärlemo

Se Länsstyrelsens film med information om Mjällådalen på sidan Media/Film.

Publicerat i Film, Mjällådalen i media | Lämna en kommentar

Alla stigar i Mjällådalen röjda

Svamputlykt efter Tuna fäbodstig. Foto: Anneli Engman

Svamputlykt efter Tuna fäbodstig. Foto: Anneli Engman

Nu är alla stigar i Mjällådalen röjda. Kartan på Tuna fäbodstig är också kompletterad med en ny stig, Bergfotsstigen.

Du finner kartan och information om Tuna fäbodstig på upplevljustorp.se (PDF).

På sidan Vandringsstigar på denna webbplats finner du fler vandringstips.

Publicerat i Vandringar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Mjällådalen blir naturreservat

Mjällåns dalgång sträcker sig från Bastusjön i Ångermanland till Indalsälvens delta i Medelpad, en sträcka på ca 50 km. Efter sammanflödet med Ljustorpsån i Sanna heter ån Ljustorpsån. Foto Hans Sundström

Mjällåns dalgång sträcker sig från Bastusjön i Ångermanland till Indalsälvens delta i Medelpad, en sträcka på ca 50 km. 
Foto Hans Sundström

Redan nästa år planeras naturreservatet i Mjällådalen att vara färdigt.

Naturreservatet omfattar cirka 400 hektar, och ligger i Härnösands och Timrå kommuner. Oskar Norrgrann, naturhandläggare på Länsstyrelsen, berättar att det är ett unikt område.

”Det känns som att det är ett vildmarksområde fast man parkerat bilen sexhundra meter bort”, säger Oskar Norrgran.

Elisabeth Nilsson spanar efter spännande lavar på en gammal stubbe. Foto Hans Sundström.

Elisabeth Nilsson spanar efter spännande lavar på en gammal stubbe. Foto Hans Sundström.

Klicka på länken nedan för att lyssna på Ulla Öhmans intervju med Oskar Norrgrann i Sveriges Radio P4 Västernorrland, 1 juli 2021.

Mjällådalen blir naturreservat

Ett varaktigt skydd

En av många rödlistade arter i Mjällådalen, koralltaggsvamp (Hericium coralloides) Foto Hans Sundström

Mjällådalen är ett fantastiskt område väl värt ett besök och ett varaktigt skydd. Sedan 1998 har arbetet pågått att få området som naturreservat.

Dalgången är även klassad som riksintresse för naturvård och har under åren nominerats av SGU till titeln Geologiskt arv (2012), utsetts av WWF som det mest skyddsvärda området i Västernorrland (2013) och nominerades av Naturskyddsföreningen Riks som en av tio kandidater i tävlingen Sveriges vackraste natur 2016.

Mjällådalen kan erbjuda något för alla – vandrare, fiskare, äventyrare, geologer, botaniker, entomologer, ornitologer och helt vanliga naturnjutare.

Läs mer om Mjällådalen på sidan

Om Mjällådalen

Hur bildas ett naturreservat?

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats som du når via länken nedan.

Så bildas naturreservat

 

 

Publicerat i Mjällådalen, Mjällådalen i media, Mjällåns dalgång | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Nya stigar i Mjällådalen

Helt nya stigar i den norra delen av reservatet

Ny stig från Västanåfallet till reservatet och nya bron. Nya stigar på båda sidor som följer åkanten. På västra sidan av ån till platsen där nuvarande Västanåleden svänger upp mot skogsbilvägen. På östra sidan där Flottarstigen tar slut vid en djup ravin.

Länsstyrelsen kommer även att ta över skötsel av befintliga stigar utom Flottarstigen söder om Petter-Norbergsbron.

Det har kommit rapporter om att det är vindfällen överallt så röjningen lär ta tid.

Karta över Mjällådalen med stigar.

Karta över Mjällådalen med stigar. Klicka på kartan och zooma för större format.

 

Publicerat i Mjällådalen, Mjällåns dalgång, Uncategorized, Vandringar | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Nybyggt – för vandrare i Mjällådalen

Nu händer det saker! Länsstyrelsen har byggt bro över Svartbäcken samt en rastplats strax söder om med övernattningsmöjlighet, grillplats, flera rastbord, vedbod och toa. Dessutom finns en ny bro över Mjällån söder om Västanå.

Tanken är att du från Petter-Norbergsbron ska kunna gå en runda på båda sidor om ån. En första liten bit är röjd från bron och upp på norra Långkrången.

Du hittar bron genom att svänga vänster vid avfarten till Västanå från väg 331. Kör till vägslut och gå en liten bit uppströms efter ett traktorspår.

Se kartan över Västanåleden som du finner på

www.upplevljustorp se/dokument/Vastanaleden.pdf 

Vill du se bilderna i större format? Klicka på bilderna.

Publicerat i Mjällådalen, Vandringar | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Ny skålsvamp för världen funnen i Mjällådalen

Peziza sp. Tjusig mörkviolett skålsvamp och ny art för vetenskapen som Karin Hansen samlade in ute på en sandrevel i Mjällån. Karen har funnit över 100 nya skålsvampar för landet i sitt prjekt om "Svenska skålsvamparna" som uppmärksammats både i radio och TV, se Artdatabankens webbplats: artdatabanken.se. Cirka 20 skålsvampar är helt nya för vetenskapen. Foto: Thomas Laessoe.

Under svenska mykologiveckan i Timrå 2014 så ledde vår suveräna stigfinnare Elisabeth Nilsson vandringar varje dag i fantastiska Mjällådalen, en djupt nedskuren och flera mil lång dalgång på gränsen mellan Medelpad och Ångermanland.

BILD: Peziza sp. Tjusig mörkviolett skålsvamp och ny art för vetenskapen som Karen Hansen samlade in ute på en sandrevel i Mjällån. Karen Hansen forskar på släktskap och systematik hos skålsvampar vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Karen har funnit över 100 nya skålsvampar för landet i sitt projekt om ”Svenska skålsvamparna” som uppmärksammats både i radio och TV. Se också Artdatabankens webbplats: artdatabanken.se. Cirka 20 skålsvampar är helt nya för vetenskapen.
Foto: Thomas Laessoe.

Väldokumenterad naturpärla

Mjällådalens natur beskrivs på sidorna 662-663 i Rolf Lidbergs och Håkan Lindströms praktverk Medelpads Flora (2010). Världsnaturfonden har lyft fram och pekat ut Mjällådalen som en ”Svensk Naturpärla”. Föreningen Skydda Skogen har inventerat naturen i Mjällådalen. Länsstyrelsen i Västernorrland har inlett reservatsbildning av stora delar av Mjällådalen.

Nyligen sände radioprogrammet Naturmorgon från Mjällådalen där bland annat Stefan Grundström medverkade, tidigare kommunekolog i Timrå liksom länsstyrelsens kunniga naturvårdare.

Vacker violett skålsvamp – en ny art

Här i Mjällådalen finns landets största förekomster av sötgräs som håller till i djupa raviner och vid eroderade stränder. På murken lövved på en sandrevel i Mjällån fann Karen Hansen 2014 en vackert violett skålsvamp, se bild och beskrivning på sidorna 92-93 i rapporten nedan från mykologiveckan:

Rapport från Mykologiveckan i Timrå 2014

Karen är dansk mykolog och sedan flera år svampforskare vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Hon har specialiserat sig på de ofta mycket vackert färgade skålsvampar och funnit många nya arter för vetenskapen bland annat i svenska fjällområden. Svenska Artprojektet och Artdatabanken har stöttat Karens forskning.

Karen sände idag 28 mars 2019 nedanstående glada hälsning om det intressanta fyndet i Mjällådalen 2014. En hälsning som bör glädja Elisabeth Nilsson men även Hans Sundström, Sofia Lundell, Lennart Vessberg och alla vi andra som inventerat och älskar naturen i Mjällådalen.

Sundsvalls Mykologiska Sällskap brukar ha svampvandringar med Elisabeth i Mjällådalen i ljuvlig hösttid när de gamla barr- och lövskogarna i dalgången dignar av svampar. Här finns exempelvis hela kopplet av gammelskogens alla tickor bland annat ostticka liksom doftickor på lunglavsklädda sälgar.

”Hej Jan-Olof,

Ja det är en ny art for verlden af slægten Pachyella!  Vi kommer att beskrive den og dermed också ändre karaktererne for slägten Pachyella, da denne art nemligen inte har gele i excipulum. Min post doc, Juan Carlos Zamora, holder på med Pachyella, Adelphella (=Pachyella babingtonii) och Boudiera, och vi kommer i den artikeln beskrive den nya art. Artiklen skal blive klar inom nogle måneder och jag håber publiceret innan sommeren. 

Håber I har det godt – och inte så store problem med corona virus där i bor.

 Bästa hälsningar från vår-liknande Stockholm,

Karen”

Text: Jan-Olof Tedebrand
Foto: Thomas Laessoe

Publicerat i Fynd, Inventering | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Från Horse Shoe Bend till Mjällån

Mjällån, augusti 2019. Foto: Tomas Ärlemo

Mjällån, augusti 2019. Foto: Tomas Ärlemo

Tomas Ärlemo, dokumentär-, rese- och journalistisk fotograf med ett stort intresse för actionsport och friluftsliv berättar om  sin tur till Mjällån i somras. Och visst ser vi likheten mellan Horse Shoe Bend i Arizona och Mjällån.

Så här skriver Tomas:

Den 8 augusti i år satt jag i vår sommarstuga i Gussjö och råkade höra ett inslag på radio via Sveriges Radios facebooksida. En bild där Mjällån meandrar sig fram i landskapet ingick i inslaget. Jag kom då att tänka på likheten med Horse Shoe Bend som jag besökt för några år sedan.

Som fotograf kände jag att det skulle vara roligt att leta rätt på platsen på bilden och se om det var möjligt att ta en bild av den lokala “hästskoån”.

Jag hade aldrig hört talas om Mjällån, men min pappa hade besökt den någon gång tidigare och visste att den rinner inte långt från där vi befann oss, så dagen efter åkte vi på upptäcksfärd.

På satellitbilder försökte vi lista ut exakt var bilden hade tagits. Jag gissade på ett ställe som visade sig ligga några kilometer uppströms från platsen som vi letade. Då det inte verkade stämma knackade vi på dörren till ett hus i närheten av ån.

Husägaren var inte riktigt säker på var bilden var tagen men lyckligtvis kände han eldsjälen bakom det kommande naturreservatet, Elisabeth Nilsson, så han ringde och frågade. Elisabeth ställde upp och visade oss platsen och delade även med sig av en massa intressant information om området.

Fantastiskt att det gömt sig sådana pärlor alldeles i närheten av där vi har vistats i många år!

Vänliga hälsningar
Tomas Ärlemo

Foto: Tomas Ärlemo, arlemo.se

P.S. Här är en kampanj som är lite rolig. Det är en tysk tågoperatör som jämför Horse Shoe Bend med en bild på Rhen. En tredje bild skulle kunna vara en bild på Mjällån :).

www.contagious.com/news-and-views/doppelganger-destinations-sell-staycations-to-germans 

Publicerat i Mjällådalen | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Mjällådalen – ett landskap i ständig förändring, Naturmorgon P1

Mjällåns dalgång sträcker sig från Bastusjön i Ångermanland till Indalsälvens delta i Medelpad, en sträcka på ca 50 km. Efter sammanflödet med Ljustorpsån i Sanna heter ån Ljustorpsån. Foto Hans Sundström

Foto Hans Sundström

Lördagen den 3 augusti, sände Naturmorgon i P1  hela programmet från Mjällådalen.

Elisabeth Nilsson, stigfinnare, tillsammans med Stefan Grundström, biolog, samt Oscar Norrgrann, Kristin Lindström, biologer vid Länsstyrelsen i Västernorrland och programledarna Joacim Lindwall och fältreporter Anneli Megner Arn rapporterade tidigt på morgonen från Mjällådalen.

Programmet kan du lyssna till på Sveriges Radio, Naturmorgon i P1

Mjällådalen – ett landskap i ständig förändring

Mjällåns dalgång, animering
Animeringen av Mjällåns dalgång är framtagen av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Över ett begränsat område mellan Jällviksforsen och Svartbäcken visas jordarterna i ytan, se länk nedan.

Mjällåns dalgång – animering

Fler filmer om Mjällåns dalgång hittar du på sidan Media

Publicerat i Mjällådalen i media, Mjällåns dalgång | Etiketter , | Lämna en kommentar

Naturmorgon i P1 direkt från Mjällådalen

Mjällåns dalgång – trolska raviner och hisnande nipor. Foto Hans Sundström.

Mjällåns dalgång – trolska raviner och hisnande nipor. Foto Hans Sundström.

Lördagen den 3 augusti 2019, klockan 06.10 sänder Naturmorgon i Sveriges Radio P1 från Mjällådalen. Programledare är Joacim Lindwall och fältreporter är Anneli Megner Arn.

Läs mer

Mångfalden får plats i Mjällådalen, Sveriges Radio P1

Publicerat i Mjällådalen i media | Etiketter , | Lämna en kommentar

Hans Sundström får 2018 års Urskogsstipendium

Hans Sundström, artikel i Tidningen Ångermanland, 13 mars 2019.

Hans Sundström, artikel i Tidningen Ångermanland, 13 mars 2019.

Hans Sundström i Älgsjö, Härnösand, belönas med Steget Föres Urskogsstipendium!

Hans Sundströms ideella inventeringsarbete ligger bakom flera av länets naturreservat, bland annat i området Habborn – Lillsela. Han har även stor del i Mjällådalens blivande reservat och i skogsbolagens frivilliga avsättningar, bland annat Holmens Kunnådalen, som han inventerat tillsammans med Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik.

Hans tilldelades även länsförbundets Miljöpris 2008.

Vi som har varit ute med Hans är för alltid smittade med hans kämpaglöd och känsla för gammelskogen. Grattis Hans du är värd allt!!!

Artikel Tidningen Ångermanland 13 mars 2019

Publicerat i Mjällådalen i media | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Miljöpriset 2013 till Elisabeth Nilsson

Miljöpriset 2013 delades ut till Elisabeth Nilsson i samband med Naturskyddsföreningens länsförbunds styrelsemöte på Hotell Höga Kusten den 25 november.

Elisabeths egen kommentar på den för henne oväntade utmärkelsen var att hon önskar att Mjällådalen genom denna utmärkelse nu blir ännu mera känd.

Miljöpriset 2013, Naturskyddföreningen Västernorrland

Publicerat i Mjällådalen i media | Etiketter , | Lämna en kommentar